อุตุฯชี้อย่าหลงเชื่อข่าวลือโซเชียล พายุกระหน่ำอ่าวไทย

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวลือโซเชียลพายุกระหน่ำภาคใต้ ย้ำขอให้ติดตามข่าวจากกรม โดยตรง นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแพร่ข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย เรื่องเตือนภัยพายุที่จะเข้าสู่อ่าวไทย และภาคใต้ โดยได้มีการนำแบบจำลองสภาพอากาศจากคอมพิวเตอร์ มาคาดการณ์การเกิดพายุหมุนเขตร้อนล่วงหน้า

โดยระบุว่า จะมีพายุเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้แล้วจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ แล้วพายุนี้จะมีกำลังแรงมากกว่าพายุไต้ฝุ่นเกย์ที่เคยขึ้นบริเวณจังหวัดชุมพรในปี 2532 เสียอีก และมีผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดน้ำท่วมนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและแจ้งเตือนภัย ทั้งนี้ กรมอุตุฯ จึงมีข้อแนะนำ การใช้แบบจำลองในการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ในการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์อากาศ เพราะเมื่อระยะเวลาการพยากรณ์ยังอยู่ไกล แบบจำลองมักมีจุดอ่อน เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนสูง การที่นักวิชาการบางท่านออกมาเตือนภัยจึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูล เพราะอาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกเกินไป และส่งผลต่อระบบเตือนภัยของประเทศไทย เนื่องจากประชาชนมีความเคยชินต่อข่าวลวง เมื่อมีภัยเกิดขึ้นจริงจะขาดความเชื่อถือ ขาดการระมัดระวังที่จะป้องกันภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

การทำงาน ติดตาม และพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก กล่าวคือมีการใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของประเทศไทยที่มีรายละเอียดสูง และจากศูนย์พยากรณ์อากาศชั้นนำจากประเทศต่างๆ มาสังเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ยังต้องมีการนำผลการตรวจอากาศที่เกิดขึ้นจริง และการใช้ข้อมูลดาวเทียมในการวิเคราะห์สภาพอากาศ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์พยากรณ์พายุจากต่างประเทศมาใช้ในการประกอบการพยากรณ์จึงขอให้เชื่อมั่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยา จะสามารถเตือนภัยพายุที่จะเกิดขึ้นได้ทันอย่างแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews