วางเป้าพัฒนาไทยมหาอำนาจด้านมันสำปะหลัง หลังกลไกราคาถีบตัวสูงเป็นประวัติการณ์

นครราชสีมา-เวทีประชุมใหญ่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังอีสาน รมว.พาณิชย์ เผยสถานการณ์ราคามันฯสูงเป็นประวัติการณ์ ถึง 3 บาทต่อกิโลกรัม ชูพื้นที่โคราชปลูกมากที่สุดในประเทศถึง 1.8 ล้านไร่ พร้อมวางเป้าหมายพัฒนาประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านมันสำปะหลังของโลก
วันนี้ (28เม.ย.61) ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานมอบเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดครัวเรือนของสมาคมฯ ให้กับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ มีหน่วยงานรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมกว่า 500 คน

ขณะเดียวกันได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี2561/2562” เพื่อต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบนโยบายบริหารจัดการมันสำปะหลัง และข้อมูลสถานการณ์ตลาดการค้ามันสำปะหลัง สามารถนำไปปรับใช้ ที่สำคัญยังส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน บูรณาการความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนามันสำปะหลังไทย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปีนี้สินค้าเกษตรทุกตัวราคาดี โดยเฉพาะมันสำปะหลังขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า เป็นราคาที่ไม่เคยปรากฎ มาก่อนในประวัติศาสตร์ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตุรกี และอินเดีย ที่มีความต้องการแป้งมันสำปะหลังจากไทยจำนวนมาก ผลผลิตโดยรวมคาดว่าประมาณ 25 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีสูงถึง 30-40 ล้านตัน

“วันนี้เราเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลัง ที่แข็งแรงที่สุดของโลก ดังนั้นหากเราช่วยกันให้วงจรห่วงโซ่ของมันสำปะหลังเข้มแข็งตั้งแต่เกษตรกร ต้องยกระดับการเพิ่มผลผลิต ต้นทุนผลิต รวมถึงผู้ประกอบการต้องยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องต้นทุนการผลิตให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น อยากให้เกษตรกรหันมาพัฒนาเรื่องคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ ซึ่งนครราชสีมาเป็นจังหวัดมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ 1.8 ล้านไร่ จากทั้งหมด 8 ล้านไร่ เป้าหมายเราคือ การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแห่งมันสำปะหลังให้ได้”นายสนธิรัตน์กล่าว

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์