พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้

แหล่งทำเหล็กกล้าที่มีความสำคัญมากในสมัยโบราณ ว่ากันว่าพระแสงดาบที่ดีต้องทำมาจากเหล็กกล้าจากบ่อน้ำพี้เท่านั้น โดยแต่เดิมมีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ และมีบ่อหนึ่งเรียกว่า “บ่อพระแสง” บ่อนี้ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กขึ้นมาเด็ดขาด เพราะสงวนไว้ใช้ทำพระแสงดาบสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น และ “บ่อพระขรรค์” เป็นบ่อที่ในสมัยโบราณ ที่ช่างใช้ทำพระขรรค์ถวายพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันอนุญาตให้มีการตกเหล็กน้ำพี้ขึ้นจากบ่อทั้งสองได้

นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้ ตั้งอยู่ทิศเหนือของบ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์ เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ ลักษณะทรงไทยสีขาว ปูพื้นด้วยหินอ่อน ภายในตั้งรูปเจ้าพ่อ ๓ องค์ หล่อด้วยเหล็กน้ำพี้ มีตำนานว่าบ่อเหล็กน้ำพี้มีปู่ธรรมราชผู้เป็นเจ้าพ่อบ่อพระแสงสถิตอยู่ในศาลนี้ เพื่อปกปักรักษาบ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่ตั้ง อยู่ที่หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand