คลังโยก “กฤษฎา” คุมกรมสรรพสามิต

ครม.เห็นชอบโยกย้ายระดับอธิบดี 6 ตำแหน่งกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.60

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดีในสังกัดกระทรวงการคลัง แต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องจากนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีคนปัจจุบันจะเกษียณในสิ้นเดือน ก.ย.นี้

ทั้งนี้ แต่งตั้งนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สศค. แต่งตั้งนายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สบน. และแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง

ขณะเดียวกัน ยังแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอีก 2 ตำแหน่ง คือ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สศค. และ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั่ง นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นปลัดกระทรวงพลังงานอีกด้วย

ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้ รฟม.ดำเนินการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ ระยะทาง 23 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี วงเงินลงทุน 112,000 ล้านบาท โดยให้ลงนามสัญญาก่อสร้างเพื่อผ่านการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ( EIA) โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับเวรคืน และปรับพื้นที่ 15,945 ล้านบาท ใช้รูปแบบการประกวดนานาชาติในการบริหารโครงการรถไฟฟ้า มอบหมายให้ศึกษารูปแบบร่วมทุน PPP ในลักษณะใดเหมาะสม เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายนปี 61 เปิดบริการในเดือนพฤษภาคมปี 2567.-สำนักข่าวไทย